Skip to main content

Llety Grwpiau

Mae digon o lety ar gael ar gyfer grwpiau sy'n ymweld â Rhondda Cynon Taf. O westai moethus i dai bync, mae rhywbeth ar gyfer pob poced a chwaeth.

Gwesty Cwm Dâr, Aberdâr

Wedi'i leoli mewn 500 erw o goetiroedd hardd, porfa a rhostir ar ochr y mynydd a chyda dau lyn prydferth, mae gan Lety Parc Gwledig Cwm Dâr ddigon i'w gynnig i gerddwyr, beicwyr, grwpiau a phawb sy'n dymuno dianc o brysurdeb bywyd y ddinas.

Dare Valley Country Park

Gwesty'r Parc Treftadaeth

Mae Gwesty'r Parc Treftadaeth mewn lleoliad cyfleus drws nesaf i Daith Pyllau Glo Cymru. Mae ganddo amrywiaeth o ystafelloedd uwchraddol i ystafelloedd traddodiadol.

 

Rhagor o wybodaeth

Heritage Park Hotel

Gwesty Neuadd Llechwen

Amrywiaeth o ystafelloedd en-suite dwbl, ystafelloedd gyda gwelyau pâr ac ystafelloedd i'r teulu mewn gwesty gwledig moethus ym mhrydferthwch a thawelwch Cwm Cynon.

 

Rhagor o wybodaeth

Llechwen Hall Hotel

Gwesty Gwledig y Tŷ Newydd

Mae gan Westy Gwledig Tŷ Newydd wyth ar hugain o ystafelloedd gwely prydferth. Mae'n cynnig y cyfleusterau diweddaraf wrth gadw llawer o gymeriad a steil tŷ gwledig moethus y cyfnod Sioraidd.

Rhagor o wybodaeth

Ty Newydd Hotel

Gwesty Miskin Manor

Amrywiaeth o ystafelloedd en-suite dwbl, ystafelloedd gyda gwelyau pâr ac ystafelloedd i'r teulu sy'n cynnwys ystafelloedd moethus a gwelyau pedwar postyn, mewn gwesty sy'n sefyll yn amgylchoedd godidog y Maenordy, nid nepell o dref hanesyddol Llantrisant.

Rhagor o wybodaeth

 

miskin3