Skip to main content

Llechwen Hall Hotel and Restaurant

Ac yntau'n blasty gwledig swynol ar un adeg, a bellach yn westy hamddenol, modern, mae Neuadd Llechwen yn swatio mewn amgylchedd hardd ac mae'n cynnwys 46 ystafell wely en-suite modern a helaeth sydd wedi’u dylunio’n dda.

Mae'n cynnig ystod o ddewisiadau bwyd blasus, gan ddefnyddio cynnyrch lleol lle bo'n bosibl, gan gynnwys ciniawau ysgafn, prydau bwyty, te prynhawn a chiniawau dydd Sul.

Ble: Llanfabon , CF37 4HP

Math: Hotel

Sgôr: 3

Cysylltwch â ni

Features-

  • Wi-Fi
  • Bar
  • Restaurant
  • Great for groups
  • Great for families
  • Free parking
  • Great for walkers
  • Dogs Welcome

Allwedd y map

Rhestr bresennol

Llety

Food & Drink-

Please hold shift while scrolling to zoom in/out on the map