Skip to main content

Heritage Park Hotel

Croeso i galon Cymoedd y Rhondda yng Ngwesty'r Parc Treftadaeth.

Dyma le gwych i aros, diolch i'w lleoliad gwych a chysylltiadau trafnidiaeth heb eu hail.

Mae pob un o’i 43 ystafell wely en-suite wedi’u hadnewyddu’n ddiweddar, gan gynnig arhosiad cyfforddus a moethus i'w hymwelwyr.

Mwynhewch amrywiaeth o ddewisiadau bwyta, gan gynnwys ciniawa coeth ym mwyty 'The Loft' neu fyrbrydau mwy anffurfiol yn 'The Heritage'.

Mae cinio dydd Sul a the prynhawn hefyd ar y fwydlen.

Ble: Coedcae Road, CF37 2NP

Math: Hotel

Sgôr: 3

Cysylltwch â ni

Features-

  • Wi-Fi
  • Bar
  • Spa / health suite
  • Restaurant
  • Great for groups
  • Great for families
  • Free parking
  • Great for walkers

Allwedd y map

Rhestr bresennol

Llety

Food & Drink-

Please hold shift while scrolling to zoom in/out on the map