Skip to main content

Ty Newydd Country Hotel

Mae Gwesty Gwledig y Tŷ Newydd â 28 ystafell wely sydd â golygfeydd godidog dros y Bannau Brycheiniog. Dyma le arbennig i aros ac ymlacio.

Yno mae'r bwyty clodwiw, Caradog, mannau clyd gyda lleoedd tân a golygfeydd godidog drwyddi draw.

 

Ble: Hirwaun, CF44 9SX

Math: Hotel

Sgôr: 3

Cysylltwch â ni

Features-

  • Wi-Fi
  • Bar
  • Restaurant
  • Free parking

Allwedd y map

Rhestr bresennol

Llety

Food & Drink-

Please hold shift while scrolling to zoom in/out on the map