Skip to main content

Parciau Gwledig

Ymgollwch mewn cannoedd o erwau o dir agored yn ein parciau gwledig. Mae pob parc â phrofiad sydd at ddant pawb.

Parc Gwledig Cwm Dâr.

Dyma gartref Disgyrchiant, parc beiciau pwrpasol cyntaf y DU, gyda llwybrau mynydd, traciau pwmp a chwrs beiciau balans, ynghyd â pharc chwarae antur, llynnoedd, teithiau cerdded, caffis, cabannau byrbrydau a llety. Rhagor o wybodaeth.

DVCP banner

Parc Gwledig Cwm Clydach

Gofod agored enfawr sydd wedi'i ailfeddiannu yng nghanol adfeilion y diwydiant cloddio glo.

Ewch am gylchdaith o amgylch y llynnoedd a darganfyddwch y rhaeadr gudd neu dringwch yn uchel i'r mynyddoedd uwchlaw. Caffi Glan-y-llyn gyda theras a golygfeydd. Rhagor o wybodaeth

clydachvalebanner2

Parc Gwledig Barry Sidings

Gofod agored trawiadol a llwybrau mynydd, trac pwmp bychan a chwrs BMX, ynghyd â theithiau cerdded mynydd, parc chwarae antur, caffi ar y safle a rhagor. Rhagor o wybodaeth

Barry sidings banner