Skip to main content

Parc Gwledig Barry Sidings

Gwnewch y mwyaf o'ch diwrnod allan yn y gofod antur enfawr yma!

Mae gan Barc Gwledig Barry Sidings drac pwmp bach i feiciau a chwrs beicio mynydd i’w mwynhau, yn ogystal â llwyth o lwybrau gwastad sy’n berffaith ar gyfer reidio sgwter.

Mae digonedd o fannau agored gwyrdd i chwarae pêl-droed, ffrisbi a chael picnic, a theithiau cerdded cyffrous i'r mynyddoedd sydd o amgylch y parc gwledig.

Crwydrwch y llynnoedd, arhoswch yn y maes chwarae antur a chadwch lygad am y crëyr glas sy'n byw yma.

Mae Parc Gwledig Barry Sidings wedi’i adennill o ddiwydiant ac mae’n eistedd ar draciau’r hen dramffordd a fyddai wedi mynd â glo o Lofa Lewis Merthyr gerllaw (Taith Pyllau Glo Cymru erbyn hyn) i lawr i Fae Caerdydd, lle'r oedd yn cael ei gludo i bedwar ban byd.

Erbyn hyn dyma gyrchfan antur anhygoel i bawb. Mae'r parc gwledig hefyd yn gartref i’r Bike Doctor, sy'n atgyweirio a gwerthu beiciau mynydd, a rhagor. Mae'r Bike Doctor hefyd yn cynnal caffi Barry Sidings, sy’n brofiad ynddo’i hun!

Mae'r fwydlen yn cynnwys byrgyrs anferth, sglodion â thopin, ysgytlaeth, siocled poeth moethus a rhagor.

 

 

Ble: Trehafod, CF37 2PE

Math: Attractions, Parks, Walking and Cycling

Features-

  • Great for kids
  • Accessible (wheelchair access, changing places, disabled facilities)
  • On-site restaurant/café
  • Autism Friendly
  • Free parking
  • Dogs welcome

Allwedd y map

Rhestr bresennol

Llety

Food & Drink-

Please hold shift while scrolling to zoom in/out on the map