Skip to main content

Taith Gerdded Cronfa Ddŵr Maerdy

Mae'r daith gerdded yma'n dechrau ger Cofeb hardd Porth Maerdy, er cof am y gymuned lofaol a'r rhai fu'n gweithio ynddi. Mae'r "Cwtch" yn gerflun enfawr o löwr yn dychwelyd ac yn cael ei gofleidio gan ei deulu. Mae wedi cael ei gerfio allan o bren ac mae'n pwyso mwy na dwy dunnell!

Mae'n wych ar gyfer y teulu cyfan ac mae'r llwybrau gwastad yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda gan olygu eu bod yn addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Ewch ar hyd Afon Rhondda Fach, gan fynd heibio Tŷ Hidlo Castell Nos, rhan o waith dŵr o'r 19eg Ganrif a arweiniodd at gyflwyno dwy gronfa ddŵr i'r ardal.

Bwriwch olwg ar y Plac Glas sy'n nodi adfeilion castell canoloesol Castell Nos, gafodd ei adeiladu gan ddisgynyddion Brenin Cymreig olaf Morgannwg. Roedd y castell arfer sefyll yn falch dros fryniau Cwm Rhondda, ac arferai amddiffyn y tir rhag y Normaniaid.

Mae Cronfa Ddŵr Maerdy'n hardd ac wrth ichi fynd ar hyd yr afon, mae safleoedd picnic cudd i'w mwynhau – beth am ichi geisio edrych am yr hen bont?

Ar ôl dringo rhan fer a serth o'r llwybr, byddwch chi'n cyrraedd Cronfa Ddŵr Lluest Wen a rhagor o olygfeydd anhygoel. Yna ewch tuag at gopa Mynydd Rhigos a mwynhau'r olygfa yna. Bwriwch olwg ar y bobl yn gwibio lawr Phoenix yn Zip World Tower, neu ewch ar gylchdaith yn ôl at y dechrau.

 

 

 

Ble:Maerdy, CF43 4BE

Math:Long walk

Gweld y llwybr
Gwylio fideo

Cysylltwch â ni

  • Cyfeiriad: Maerdy, CF43 4BE

Features-

  • Close to a town centre

Allwedd y map

Rhestr bresennol

Llety

Food & Drink-

Please hold shift while scrolling to zoom in/out on the map