Skip to main content

Profiad y Bathdy Brenhinol

Dewch i ddarganfod rhyfeddod byd y darnau arian ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol, yr unig brofiad o’i fath yn y DU.

Cewch fynd y tu ôl i'r llen yn y sefydliad hynod ddiddorol yma, sy'n fwy na 1,000 o flynyddoedd oed ac a symudodd i Lantrisant ar ôl bod yn Nhŵr Llundain am ganrifoedd.

Cewch ddysgu am y darnau arian yn eich poced, eu harwyddocâd a'u hystyr. Mae modd i chi daro eich darn arian eich hun i fynd adref gyda chi a gweld y timau arbenigol wrth eu gwaith wrth iddyn nhw grefftio arian ar gyfer gwledydd ledled y byd.

Ewch yn ôl mewn amser i'r 9fed Ganrif trwy ddilyn chwe pharth yr arddangosfa. Cewch edmygu rhai o'r darnau arian ac arteffactau prinnaf yn y byd, gan gynnwys ceiniog arian Alfred the Great, a gafodd ei tharo wrth i Lundain gael ei meddiannu gan y Llychlynwyr.

Cewch ddysgu am gyfraniad Syr Isaac Newton fel Meistr y Bathdy a’r darn arian coffaol a gafodd ei dylunio ar gyfer Elisabeth I.

Mwynhewch yr arddangosfa o fedalau Olympaidd a Pharalympaidd a gafodd eu crefftio ar gyfer 100 o wledydd yn y Bathdy Brenhinol, gan gynnwys gemau eiconig Llundain 2012.

Beth am ychwanegu at eich casgliad darnau arian neu fachu'r anrheg berffaith yn y siop ar y safle, a chael tamaid yn y caffi?

Ble: Ynysmaerdy, CF72 8YT

Math: Attractions, Itineraries

Features-

  • Great for kids
  • Accessible (wheelchair access, changing places, disabled facilities)
  • On-site restaurant/café
  • Great for groups
  • Autism Friendly
  • Great for history lovers
  • Free parking

Allwedd y map

Rhestr bresennol

Llety

Food & Drink-

Please hold shift while scrolling to zoom in/out on the map