Skip to main content

Taith Gerdded Bwyd

Beth am gyfuno taith gerdded â siawns i ennill peth o'r bwyd a diod gorau sydd gan sir Rhondda Cynon Taf i'w gynnig?

Beth am gyfuno taith gerdded â siawns i ennill peth o'r bwyd a diod gorau sydd gan sir Rhondda Cynon Taf i'w gynnig? Ymlaciwch ger aelwyd gynnes â llond plât o ginio dydd Sul wedi taith gerdded heriol drwy'r goedwig. Beth am fwynhau danteithion fegan a llysieuol wedi taith gerdded ar hyd glan yr afon? Neu beth am wydraid oer o gwrw, seidr neu chwisgi sydd wedi'u cynhyrchu'n lleol yn Rhondda Cynon Taf? Dyma rai syniadau ar gyfer teithiau cerdded sy'n cynnwys mwy na chamau a golygfeydd.