Skip to main content

Bwydydd a diodydd gwych - rydyn ni'n defnyddio cynnyrch lleol mor aml ag sy'n bosibl!

Rydyn ni'n ffodus iawn o gael arlwy anhygoel o fwytai. Ewch am ginio neu mwynhewch noson o ddiodydd a choctêls. Bwytwch fwyd môr neu stecen ffres mewn tafarndai a phlastai hanesyddol. Mae dulliau bwyd cyfoes, prydau rhyngwladol a 'fusion' i gyd ar gael yn yr ardal.