Skip to main content

Mwynhewch gwrw a seidr sydd wedi'u bragu'n lleol neu wisgi byd enwog.

Oes, mae gyda ni dafarndai sy'n ganrifoedd oed a bydd y bobl leol yn eich annog chi i ymuno yn y canu neu fynegi eich barn ar y gêm ddiweddaraf. Mae hefyd gyda ni fariau modern a bywiog sy'n gwerthu coctêls a thafarndai lle mae modd mwynhau peint sy'n dod o'r bragdy o dan eich traed!