Skip to main content

Love is in the Air in Rhondda Cynon Taf

Cwympwch mewn cariad gyda Rhondda Cynon Taf ym mis Chwefror. Mae'n fis rhamant ac mae'r gwanwyn ar droed. Dyma rai o'r lleoedd gorau i fwynhau pryd o fwyd, diod, antur neu gwtsh!

Bwyd sy'n tynnu dŵr o'r dannedd... Mwynhewch bryd rhamantus yn Neuadd Glan-elái.

View post on Instagram
 

Cwympwch mewn cariad â rhywbeth gwahanol – rhowch gynnig ar fwyd stryd arobryn Janet's Authentic Northern Chinese Cuisine.

View post on Instagram
 

Beth am bicnic? Ewch i siop sglods Penaluna a mwynhau bwyta yn yr awyr agored.

View post on Instagram
 

Rhywbeth at eich dant! Dewiswch o blith dros 60 o flasau o hufen iâ yn Sub Zero – hoffech chi grêp, waffl neu gôn?

View post on Instagram
 

Iechyd da! Ewch am ddiod (neu ddwy) gyda'ch cariad i The Tipsy Owl neu La Luna

View post on Instagram
 

Ymlaciwch o dan y sêr o flaen pwll tân. Trefnwch noson yn Fernhill Farm

View post on Instagram
 

Dau gi bach yn mynd i'r... caffi! Ewch â'ch ci am 'puppachino' yng nghaffi Clwb Coffi

View post on Instagram