Skip to main content

Pysgota

Mae nifer o drigolion ac ymwelwyr yn mwynhau pysgota mewn afonydd a llynnoedd yn Rhondda Cynon Taf. Mae gyda ni amrywiaeth o glybiau a chymdeithasau pysgota sy'n croesawu ymwelwyr i'w sesiynau pysgota mewn llynnoedd ac afonydd.

Mountain Ash Fly Fishers' Association

Mae Cymdeithas Pysgota â Phlu Aberpennar yn cynnig pysgota o safon yng Nghronfa Ddŵr Penderyn ac mae modd i ymwelwyr fachu ar y cyfle i brynu tocynnau diwrnod.

Mountain Ash Fly Fishing at Penderyn Reservoir

Cymdeithas Pysgotwyr Plu Osprey

Mae Cymdeithas Pysgotwyr Plu Osprey yn cynnig pàs dydd ar gyfer sawl rhan o Afon Taf ac Afon Rhondda a chronfeydd dŵr Bannau Brycheiniog.

Ospreys Fly Fishers' Association

Pysgodfa Tri Nant

Mae Pysgodfa Tri Nant yn sefyll mewn 45 erw o gefn gwlad diarffordd, ac mae chwe erw wedi’u gorchuddio gan y dyfroedd pysgota. 

tri nant 4